PRO 01/2023

Javni poziv za podršku
organizacijama civilnog društva


u sprovođenju socijalno integrisanih usluga

Datum objave: sreda, 26. april 2023.
Datum zatvaranja: petak, 9. jun 2023.
Socijalna uključenost

Uz podršku Vlade Švajcarske program PRO će kroz javni poziv podržati najmanje 20 lokalnih organizacija civilnog društva iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije u sprovođenju socijalno integrisanih usluga kojima se objedinjuju najmanje dve od tri tematske oblasti: socijalna zaštita, obrazovanje i zdravstvo.

Ukupan budžet ovog javnog poziva je 273.000 evra. Vrednost bespovratnih sredstava po projektu iznosiće od 10.000 do 13.650 evra.

Sprovođenje aktivnosti u okviru projekata trajaće od 10 do 12 meseci, dok aktivno pružanje socijalno integrisanih usluga mora trajati najmanje osam meseci.

Cilj poziva je unapređenje pristupa ostvarenju prava i ispunjenju potreba za najmanje 2.000 građana i građanki iz ranjivih grupa na lokalnom nivou, sa fokusom na Rome (posebno iz neuslovnih naselja), osobe sa invaliditetom (uključujući decu i mlade ometene u razvoju), kao i lica koja ostvaruju pravo na podršku prema Zakonu o socijalnoj zaštiti.

Javni poziv je organizovan kroz konkurentni proces, a izbor korisnika će biti izvršen evaluacijom i rangiranjem podnetih predloga projekata. Više o procesu i kriterijumu za izbor korisnika možete saznati u opisu javnog poziva.

Kako se prijaviti?

Preuzmite detaljne informacije o kriterijumima javnog poziva, kao i formulare za predlog projekta sa internet stranice programa PRO. Zahteve za pojašnjenje uputite na adresu: rsoc.cfp.clarifications@unops.org
Pošaljite predlog projekta u skladu sa uslovima poziva na adresu: rsoc.applications@unops.org

DOKUMENTACIJA

Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija