Zajednički UN program

Održan drugi sastanak Upravnog odbora


Predstavljanje napretka ostvarenog tokom prve godine realizacije programa, kao i planirane aktivnosti tokom 2024. godine bile su ključne teme drugog sastanka Upravnog odbora programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“, organizovanog 2. februara 2024. godine u Beogradu.

Saznajte više
POČELO 20 PROJEKATA OCD

Socijalno integrisane usluge za najranjivije grupe širom Srbije


Uz podršku Vlade Švajcarske u ukupnoj vrednosti od skoro 275.000 evra, u okviru programa „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ počelo je sprovođenje 20 projekata lokalnih organizacija civilnog društva koji će odgovoriti na potrebe više od 6.000 građana i građanki iz ranjivih grupa sa fokusom na decu i mlade, osobe sa invaliditetom, Rome, starije ljude i korisnike socijalne pomoći.

Saznajte više
ODRŽAN SVEČANI DOGAĐAJ

Podrška za 34 lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite


Program „PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ počeo je sa pružanjem tehničke podrške za 34 lokalne samouprave koja će doprineti unapređenju socijalne zaštite na lokalnom nivou i na taj način poboljšati kvalitet života građana i građanki.

Saznajte više

Zajedno za održivu budućnost!

Dobro
upravljanje


Unapređenje vladavine prava, odgovornosti, transparentnosti u vršenju poverenih javnih poslova, efikasnosti i uspešnosti lokalnih samouprava u vršenju javnih dužnosti u cilju boljeg kvaliteta života građanki i građana.

Socijalna
uključenost


Odgovorniji, integrativniji i inovativniji sistem lokalnih socijalnih mera i usluga, za unapređenje odgovora na potrebe i prioritete ranjivih grupa i poboljšanja njihovog pristupa pravima i životnog standarda.

Upravljanje
životnom sredinom


Osnaživanje lokalnih samouprava da budu u potpunosti odgovorne za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, unapređuju politike i prakse i doprinose zdravijem i čistijem okruženju za ljude i prirodu.

99

Gradova i opština

moći će da konkuriše za podršku programa

30

Lokalnih samouprava

uspostaviće eUpravljanje na lokalnom nivou

8.000

Korisnika i korisnica

iz ranjivih grupa ostvariće bolji pristup uslugama

20

Lokalnih samouprava

unaprediće upravljanje zaštitom životne sredine

Uspešne priče

VA/2024/B5109/27643
PRIJAVLJIVANJE LOKALNIH SAMOUPRAVA
NGO Invitation for Proposals
PRO 02/2024
RFP/2023/50000
JEDNA POZICIJA / ONE POSITION
VA/2023/B5109/27179
PP-01,02,03/2023
JEDNA POZICIJA / ONE POSITION
DVE POZICIJE / TWO POSITIONS
PRO CEI 02/2023
PRO CEI 03/2023
PRO CFP 01/2023
PRO CEI 01/2023
VA/2023/B5109/25680
VA/2023/B5109/25673

Ovaj program je direktan odgovor na potrebe onih koji dolaze iz najranjivijih i najmarginalizovanijih zajednica. Našim zajedničkim naporima i nepokolebljivom podrškom Vlade Srbije i Vlade Švajcarske, možemo direktno da utičemo i poboljšamo svakodnevni život stanovnika Srbije.

Fransoaz Žakob

stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji

Ovaj inovativni program je kreiran zajedno sa Vladom Srbije, lokalnim partnerima i četiri UN agencije kako bi odgovorio na potrebe građana. Zahvaljujem svim partnerima na aktivnom učešću u pripremi ove ambiciozne i veoma važne intervencije koja predstavlja vodeću aktivnost švajcarskog programa saradnje sa Srbijom.

 

Ričard Koli

šef saradnje Ambasade Švajcarske